Bibliografia
Okładla dla

Przestępstwa z nienawiści w Polsce Na podstawie badań akt sądowych 2011 - 2012

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Magda Utracka , Magdalena Skibińska , Natalia Wiszniewska
Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Prawo

Analiza akt sądowych jest jedną z aktywności realizowanej w ramach projektu „Społeczeństwo przeciw nienawiści”, który jest kontynuacją badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita w latach 2010 - 2011 oraz wcześniejszych tj. 2008 - 2009.
Z zamieszczonej na wstępie raportu tabeli można dowiedzieć się o przedmiocie postępowania i sposobie zakończenia badanych spraw. Następnie znaleźć można interpretacje wyników badań z perspektywy językowej (autorstwa prof. Michała Głowińskiego), prawniczej (autorstwa dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias) oraz tekst wystąpienia na konferencji w Prokuraturze Generalnej
(współpraca Wolters Kluwer Polska) „Prokurator ofiarom przestępstw. Ofiary przestępstw z nienawiści” z 13 czerwca 2012 roku (autorstwa Pauli Sawickiej i Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias).
Sposób prowadzenia przez nas badań nie uległ zmianie w porównaniu z poprzednimi projektami, natomiast analiza akt sądowych była poważnie utrudniona ponieważ tym razem 90 sądów z ponad 100, do których wysłaliśmy listy, odpowiedziało, że sprawy z art. 119, 256 i 257 k.k. się nie toczyły. Staraliśmy się wobec tego o dostęp do akt prokuratorskich, ale tu z kolei spotkaliśmy się
z odmową. Dlatego analizie poddano spawy, o których wiedzieliśmy z innych źródeł (monitoring) i o dostęp do których specjalnie wystąpiliśmy.
(ze Wstępu)