Bibliografia
Okładla dla

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych z lat 2010-2011

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Rok2011
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Prawo

Niniejszy raport podsumowuje rok prac poświęconych badaniu działań prokuratur i sądów w postępowaniach o tzw. przestępstwa z nienawiści. Przestępstw tych dotyczą następujące artykuły kodeksu karnego:
- Art. 119 § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1. - Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
- Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Wykaz postępowań sądowych

Michał Głowiński
Prokuratorska aprobata dla mowy nienawiści (część druga - 2011)

Antoni Sułek
Przemoc wobec Obcych w słowach i czynach

Stefan Cieśla
Analiza kwestionariuszy

Kwestionariusz do badania akt