Bibliografia
Okładla dla

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt sądowych z lat 2007 - 2009

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Amudena Rutkowska
Rok2009
Okres2007-2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Obszar Prawo

Wśród działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu „Prawo przeciw nienawiści” badanie akt sądowych wyróżniało się oryginalną koncepcją, a także tym, że jeden z istotnych celów projektu, jakim była kontrola poprawności funkcjonowania policji i sądownictwa wobec przestępczości motywowanej nienawiścią i nietolerancją, był tu osiągany dzięki bezpośrednim kontaktom z organami wymiaru sprawiedliwości. Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” zdecydowało się sprawdzić szczegółowo wybrane sprawy pod wpływem opinii, że nieskuteczność prawa w takich wypadkach może wynikać nie tyle z wadliwych przepisów, ile z ich nieprawidłowego stosowania oraz opieszałości i zaniechań ze strony konkretnych instytucji i osób. Takie przekonanie, na którego poparcie znajdowaliśmy coraz to nowe przykłady, nakazywało poświęcić szczególną uwagę kwestii egzekwowania prawa. Badanie akt spraw karnych przez przedstawiciela organizacji niebędącej stroną nie miało w Polsce wielu precedensów, toteż z niepokojem oczekiwaliśmy, czy naszą interpretację prawa o dostępie do informacji podzielą prezesi sądów w różnych regionach Polski. Jednak w większości przypadków zgodę na udostępnienie akt uzyskaliśmy bez większych problemów. Mamy więc nadzieję, że jednym ze skutków naszych działań będzie przetarcie nowej, wciąż mało wykorzystywanej ścieżki postępowania także dla innych organizacji obywatelskich.
(ze Wstępu)