Bibliografia
Okładla dla

PRZESTĘPSTWA NIE STWIERDZONO. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich.

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Rok2006
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do publikacji

Obszar Prawo

Opracowanie niniejsze jest rezultatem pierwszego etapu projektu zatytułowanego "Prawo przeciw nienawiści" zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita" dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Projekt ten - koordynowany przez Helenę Datner - jest próbą analizy działań organów polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 256 i 257 k.k. Na początek wybraliśmy kilka przypadków umorzenia postępowania spraw tego rodzaju i poprosiliśmy o analizę prokuratorskich uzasadnień tych decyzji specjalistów z czterech dziedzin.
Zwróciliśmy się do następujących osób:
- Adama Bodnara, prawnika, doktoranta w zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatora Programu Spraw Precedensowych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
- prof. Michała Głowińskiego, teoretyka i historyka literatury, pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich PAN, zajmującego się m.in. zagadnieniami języka propagandy;
- dr Aliny Całej, historyka, pracownika naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego, badającej m.in. dzieje i współczesne przejawy antysemityzmu;
- Tomasza Żukowskiego, doktoranta w Instytucie Badań Literackich PAN, literaturoznawcę, a także publicystę, autora analiz społecznych i politycznych. Krótkie wprowadzenie do opracowania napisał prof. Jerzego Jedlicki, historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita".
(ze Wstępu)


SPIS RZECZY
- Od Zarządu Otwartej Rzeczypospolitej
- Przedmowa
(Jerzy Jedlicki, przewodnicz.cy Rady Programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" )

- Adam Bodnar
Umorzenie przestępstw z artykułu 256 i 257 kodeksu karnego.
Studium czterech przypadków


- Alina Cała
Omówienie prokuratorskich interpretacji artykułów 256 i 257 kodeksu karnego w świetle wybranych przypadkow zaskarżenia publikacji antysemickich

- Michał Głowiński
Prokuratorska aprobata dla mowy nienawiści

- Tomasz Żukowski
Dlaczego argumentacja prokuratury jest sprzeczna z zasadami demokracji?

- Aneks
- Opinia biegłego prof. dr hab. Jerzego Tomaszewskiego w sprawie rozpowszechniania wydawnictw antysemickich przez księgarnię Antyk
- Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (Września, 14.X.2005)
- Zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia