Bibliografia
Okładla dla

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. CZĘŚĆ II - Raport z badania profesjonalistów

Instytut Psychologii PAN,

Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe płeć , wiek , wykształcenie
Podmiot zlecający badanieMinisterstwo Pracy i Polityki Spłecznej
Link do raportu

By przeanalizować zjawisko przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych wykonano badanie sondażowe z udziałem osób, które zawodowo stykają się z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy w rodzinie. Respondentami były osoby pracujące w instytucjach, które mają obowiązek podejmować inicjatywy w celu identyfikacji ofiar przemocy i udzielania im wszechstronnego wsparcia, a więc funkcjonariusze Policji, pracownicy Służby zdrowia, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Pracownikom tych instytucji zadano szereg pytań dotyczących charakterystyk typowej ofiary przemocy, sprawców przemocy w rodzinie wobec osób starszych, rozmiarów zjawiska, stopnia wykrywania, współpracy instytucji zobowiązanych do pomocy ofiarom przemocy jak również barier oraz działań podejmowanych w sytuacji wykrycia przypadku przemocy.

SPIS TREŚCI
1. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OPINII PROFESJONALISTÓW 
1.1 Metodologia badania - Przebieg realizacji badania 
1.2 Metodologia badania - Opis próby 
1.3 Charakterystyka badanej grupy profesjonalistów 

2. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH 
2.1 Opinie na temat charakterystyk ofiar przemocy w rodzinie wobec osób starszych 
Przemoc fizyczna 
Przemoc psychiczna 
Przemoc ekonomiczna 
Przemoc seksualna 
2.2 Opinie na temat charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie wobec osób starszych
2.3 Opinie na temat liczby znanych przypadków przemocy w rodzinie 
2.4 Opinie na temat stopnia wykrywania rzeczywistych przypadków przemocy w rodzinie
2.5 Ocena skuteczności działań podejmowanych przez instytucje powołane do interwencji w przypadku przemocy rodzinie 
2.6 Ocena współpracy między instytucjami powołanymi do interwencji w przypadku przemocy w rodzinie 
2.7 Źródła trudności w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
2.8 Opinie dotyczące modelu działalności instytucji pomagających 
2.9 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Służby zdrowia 
2.10 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
2.11 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 
2.12 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Policji 

3. PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
3.1 Opinie na temat charakterystyk ofiar przemocy w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych 
3.2 Opinie na temat charakterystyk sprawców przemocy w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych 
3.3 Opinie na temat liczby znanych przypadków przemocy w rodzinie 
3.4 Opinie na temat stopnia wykrywania rzeczywistych przypadków przemocy w rodzinie
3.5 Ocena skuteczności działań podejmowanych przez instytucje powołane do interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie 
3.6 Ocena współpracy między instytucjami powołanymi do interwencji w przypadku przemocy w rodzinie 
3.7 Źródła trudności w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
3.8 Opinie dotyczące modelu działalności instytucji pomagających
3.9 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Służby zdrowia 
3.10 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie 
3.11 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 
3.12 Działania podejmowane w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie przez pracowników Policji 

4. WNIOSKI KOŃCOWE