Bibliografia

Przemoc motywowana homofobią - Raport 2011

Kampania Przeciw Homofobii

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Zmienne metryczkowe płeć , wiek
ISBN 978-83-930480-7-6
Link do raportu

Obszar Prawo

W pierwszej części publikacji autorzy prezentują koncepcje przestępstw z nienawiści, krajowe i międzynarodowe standardy i uregulowania w tym zakresie oraz dotychczas podejmowane w Polsce próby monitoringu tego zjawiska. W drugiej części znajdą Państwo wyniki badań, które zostały przeprowadzone na grupie ponad 400 osób, które doświadczyły homofobicznej przemocy. Badanie to miało na celu zbadanie specyfiki przemocy pod względem miejsca jego występowania, rodzaju przemocy, charakterystyki sprawców czy też zgłaszania przestępstw organom ścigania. W części "Postawy i potrzeby osób doświadczających przemocy" autor, na podstawie relacji osób poszkodowanych, poddaje analizie jakościowej przekonania na temat doznawanej przemocy. Publikację kończymy rekomendacjami dla instytucji publicznych odnoszącymi się do działań związanych ze zwalczaniem homofobicznych przestępstw z nienawiści. Jesteśmy pewni, że ta publikacja będzie ważnym głosem w dyskusji na temat zwalczania przemocy motywowanej homofobią oraz że dostarczy rzetelnej wiedzy i praktycznych wskazówek instytucjom odpowiadającym za zwalczanie przestępczości oraz świadczącym pomoc osobom poszkodowanym.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
podziękowania
wstęp
słowniczek pojęć

CZĘŚĆ I

Koncepcja przestępstw z nienawiści
Robert Biedroń

Przestępstwa z nienawiści motywowane homofobią.
Przegląd standardów, zobowiązań i prawa międzynarodowego oraz krajowego
Robert Biedroń

Monitoring przemocy motywowanej homofobią. Działania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
Mirosława Makuchowska

CZĘŚĆ II

Przemoc motywowana homofobią – badanie i wyniki
Jan Świerszcz

Postawy i potrzeby osób doświadczających przemocy
Jan Świerszcz

Podsumowanie i komentarz
Jan Świerszcz

rekomendacje
sieć pomocy ofiarom przestępstw