Bibliografia
Okładla dla

Przemoc jako rozwiązanie? Napływ uchodźców w opiniach Polaków.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,

Autor/-ka Aleksandra Świderska , Karolina Hansen , Mikołaj Winiewski
Rok2016
Okres2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe wiek
Link do raportu

Hasło słownikowe Przemoc , Uchodźstwo

W niniejszym raporcie prezentujemy wyniki dwóch badań, w których młodzi (18-31 lat) i dorośli (18+) Polacy wyrażali swoje opinie na temat działań państwa polskiego i Unii Europejskiej wobec uchodźców przybywających do Polski i Europy. Wyniki te przedstawiamy w nawiązaniu do kilku wcześniejszych sondaży, ukazujących bardzo niejednoznaczny stosunek Polaków do kwestii przyjmowania uchodźców w naszym kraju. Obecnie zwracamy uwagę na wyraźne przyzwolenie na stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec uchodźców, a także małe poparcie dla rozwiązań pro-uchodźczych. Omawiamy również czynniki, które mają wpływ na takie postawy.
(Streszczenie)