Bibliografia
Okładla dla

Przemoc i konflikty w domu

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Katarzyna Kowalczuk
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć , wykształcenie
Link do raportu

Dane Eurobarometru pokazują, że Polacy stosunkowo częściej niż obywatele Unii Europejskiej stykają się w swoim środowisku z ofiarami przemocy domowej. Równocześnie wyniki badań potwierdzają, że w żadnym z krajów europejskich problem ten nie został rozwiązany. W kwietniu zeszłego roku Rada Europy przyjęła konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. W Polsce niektóre jej zapisy, nieodnoszące się bezpośrednio do kwestii przemocy domowej, wywołały wątpliwości, wyrażane m.in. przez ministra sprawiedliwości. Decyzja o ratyfikacji tego dokumentu jest obecnie odłożona, a Rada
Ministrów ma wrócić do tej kwestii po przedyskutowaniu opinii ekspertów.
W naszym majowym badaniu po raz kolejny podjęliśmy próbę oszacowania skali zjawiska przemocy domowej oraz spytaliśmy Polaków o ich opinie na temat przyzwolenia na użycie siły wobec partnera i na temat obowiązującego obecnie prawa, które przed przemocą domową chroni.