Bibliografia
Okładla dla

Przemilczane, przemilczani: raport z badań nad sytuacją osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Queer UW,

Rok2011
Zasięglokalny
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-932889-1-5
Link do raportu

Obszar Edukacja

Mimo, że zakaz dyskryminacji w szkolnictwie wyższym nie należy do zasad uszczegółowionych w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym (np. w ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 roku) nie ulega wątpliwości, że zarówno norma konstytucyjna jak i podstawowe zasady rządzące państwami demokratycznymi nakazują równe traktowanie i zakazują dyskryminacji także i na tym terenie.
Nie oznacza to oczywiście, że w życiu społecznym, także w życiu szkół wyższych, nie zdarzają się przypadku naruszenia tych zasad, nie można też powiedzieć, że społeczności akademickiej obce są przypadki poczucia, że ktoś został nierówno potraktowany, czy nawet, że jest dyskryminowany z jakiegoś powodu. Nie jest niestety znana skala tego zjawiska, tym większa jest zasługa organizacji studenckiej Queer UW, która przeprowadziła pierwsze badania dotyczące sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim.


SPIS TREŚCI
Przedmowa (prof. dr hab. Małgorzata Fuszara)
Wstęp
Sondaż internetowy
Wywiady pogłębione
Analiza dyskursu
Jak radzić sobie na UW?
Załączniki:
- Formularz sondy internetowej
- Scenariusz wywiadu pogłębionego