Bibliografia
Okładla dla

Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce

(polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne) - Raport nr 219

Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz - Raport nr 219,

Rok2003
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Raport analizuje wybrane problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 r. Są w nim przedstawione regulacje prawne oraz działania podejmowane przez administrację państwową, jak i opinie samych przedstawicieli mniejszości w tym zakresie.
Zagadnienia te są coraz częściej uświadamiane w naszym kraju, toczą się wokół nich dyskusje publiczne oraz interweniują organizacje pozarządowe. W 2003 r. rozpoczęły się prace nad założeniami narodowego programu działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji. (...)

Celem raportu jest przedstawienie wybranych problemów dyskryminacji osób należących do mniejszości tnicznych i narodowych w Polsce po 1989 r.