Bibliografia
Okładla dla

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Raport z monitoringu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Autor/-ka Bogna Chmielewska , Elżbieta Czyż , Jacek Ciechanowski , Zenon Kołodziej
Rok2010
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-62245-10-9
Link do raportu

Obszar Edukacja

Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych to sprawdzony wyznacznik dobrego nauczania, z którego korzystają wszyscy uczniowie. Każde dziecko miewa trudności w nauce i to właśnie one powinny stanowić podstawę do udoskonalenia procesu nauczania. Zadaniem nauczyciela we współczesnej szkole jest szukanie takich rozwiązań, które uwzględniłyby indywidualne różnice między dziećmi. Uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi należy zapewnić dodatkowe wsparcie, które wzmocniłoby efektywność nauczania. To na szkole spoczywa odpowiedzialność za zorganizowanie zajęć szkolnych w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli rozwijać się zgodnie ze swoimi zdolnościami, potrzebami, możliwościami.
Jednym z ważnych kryteriów oceny skuteczności systemu edukacji jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb dzieci, zwłaszcza tych z odchyleniami od normy, zarówno „w dół”, jak i w „górę”. Dostosowanie oznacza z jednej strony wykształcenie odpowiednich nauczycieli-specjalistów, z drugiej wypracowanie odpowiednich metod/programów nauczana i oceniania dzieci w zależności od ich możliwości i deficytów. To również stworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych oraz materialnych – zagwarantowanie w budżecie środków na realizację zadań w tym obszarze.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Podstawy prawne
3. Metodologia i narzędzia badawcze
4. Wyniki badań/rekomendacje
5. Szczegółowe omówienie zebranych informacji w poszczególnych obszarach badawczych
5.1 Dzieci w nauczaniu indywidualnym
5.2 Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej
5.3 Dzieci z opiniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5.4 Uczeń szczególnie uzdolniony
6. Rola poradni we wspieraniu szkoły w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
7. Edukacja przedszkolna
8. Komentarze specjalistów
Streszczenie
Abstract
Резюме
Załączniki
– Narzędzia badawcze