Bibliografia
Okładla dla

Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
ISBN978-83-929959-4-4
Link do raportu

Obszar Prawo
Hasło słownikowe Prawo antydyskryminacyjne

Celem przeprowadzonego projektu monitoringowego było przyjrzenie się kilku aspektom działania i stosowania prawa antydyskryminacyjnego w codziennej praktyce polskich sądów – znajomości przez sędziów standardów konstytucyjnych i europejskich chroniących przed nieusprawiedliwionym nierównym traktowaniem, częstotliwości powoływania się na nie, umiejętności posługiwania się nimi w rozstrzyganych sprawach. Jednym z założeń projektu było także zbadanie postaw sędziów wobec zjawiska dyskryminacji. Ta część badań wydaje się być wyjątkowa, 8 z uwagi na zastosowaną metodę badawczą – wywiady ustrukturalizowane z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Celem tej części badań było przyjrzenie się sędziom nie tylko jako prawnikom/prawniczkom wykonującym swój zawód. Badacze i badaczki sprawdzali także postawy sędziów jako zwykłych członków polskiego społeczeństwa – ich percepcję zjawiska dyskryminacji, poziom uprzedzeń wobec grup mniejszościowych, znajomość problemów osób doświadczających dyskryminacji,\ czy też znajomość dyskursu publicznego na temat praw człowieka i zasady równości w naszym kraju. Ta część badań znalazła się w projekcie nie bez przyczyny. Zespół projektowy jest bowiem przekonany, że postawy sędziów i ich ewentualne uprzedzenia wobec grup mniejszościowych mają bezpośrednie lub pośrednie przełożenie na rozstrzyganie przez nich konkretnych postępowań, czyli że odnoszą konkretny skutek w kształtowaniu sytuacji jednostki.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Krzysztof Śmiszek

Przedmowa
prof. dr hab. Ewa Łętowska

CZĘŚĆ I
STOSOWANIE PRZEPISÓW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W PRAKTYCE POLSKICH SĄDÓW POWSZECHNYCH
Metodologia monitoringu stosowania przepisów antydyskryminacyjnych
dr Magdalena Grabowska

Stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa pracy – wyniki monitoringu
Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Aleksandra Szczerba-Zawada

Komentarz do wyników monitoringu stosowania przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa pracy
dr Dorota Pudzianowska

Stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa karnego – wyniki monitoringu
Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Aleksandra Szczerba-Zawada

Komentarz do wyników monitoringu stosowania przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa karnego
Maciej Nawacki

Stosowanie przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa cywilnego – wyniki monitoringu i analiza stanu prawnego
Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko

CZĘŚĆ II
POSTAWY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH WOBEC ZJAWISKA DYSKRYMINACJI
Metodologia badania postaw sędziów wobec zjawiska dyskryminacji
dr Magdalena Grabowska

Postawy sędziów wobec zjawiska dyskryminacji oraz ocena przepisów antydyskryminacyjnych – wyniki monitoringu
Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko, Aleksandra Szczerba – Zawada

Komentarz do wyników badania postaw sędziów sądów powszechnych wobec zjawiska dyskryminacji
Joanna Kasicka

CZĘŚĆ III
RELACJE POMIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI A WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI W PROCESIE STOSOWANIA PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO
Metodologia monitoringu relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a wymiarem sprawiedliwości
dr Magdalena Grabowska

Udział organizacji pozarządowych w postępowaniach sądowych z zakresu dyskryminacji – wyniki monitoringu
Monika Wieczorek, Katarzyna Bogatko

Organizacje społeczne a wymiar sprawiedliwości w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego
Łukasz Bojarski

Rekomendacje
Karolina Kędziora

O autorach i autorkach
Wprowadz eni