Bibliografia
Okładla dla

Prawa gejów i lesbijek

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do publikacji

Hasło słownikowe Homoseksualizm

Ostatnie lata przyniosły wyraźne zmiany, jeśli chodzi o zasięg i akceptację praw osób homoseksualnych w krajach rozwiniętych. Związki homoseksualistów coraz częściej są prawnie uznawane. Lista krajów i mniejszych jednostek administracyjnych (np. stanów USA), w których jest to możliwe, systematycznie się powiększa. Polska w najbliższym czasie
najprawdopodobniej do nich nie dołączy – politycy nie są zainteresowani zmianą istniejącego stanu rzeczy. Sprawa związków gejów i lesbijek pojawia się czasem w kontekście negatywnym, na przykład jako (podnoszony wprost lub sugerowany) argument na rzecz ograniczenia obszaru działania prawa europejskiego.
Jeżeli chodzi o nastawienie społeczeństwa do osób homoseksualnych, Polska jest jednym z najbardziej restrykcyjnych krajów Unii Europejskiej. Eurobarometr, badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską, pokazuje że jedynie w pięciu krajach Unii
Europejskiej proporcjonalnie mniej niż w Polsce jest osób aprobujących małżeństwa homoseksualne. Są to Grecja, Cypr, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.