Bibliografia
Okładla dla

Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2014
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe wiek
ISBN978-92-9239-308-3
Link do raportu

Obszar Praca
Hasło słownikowe Dyskryminacja

Raport prezentuje  wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych na temat ubóstwa i zatrudnienia. Z badania wynika, że chociaż większośc osób pochodzenia romskiego aktywnie poszukuje pracy, to tylko niewielki procent ma zatrudnienie, które jednak w wiekszości przypadków jest niskopłatne i nieformalne. Dodatkowo badanie pokazało ardzo niski wskaxnik zatrudnienia wśród społeczności romskiej, zwłaszcza wśród osób młodych.

 

SPIS TREŚCI
FOREWORD 
INTRODUCTION 
KEY FINDINGS AND FRA OPINIONS 

1 LABOUR MARKET PARTICIPATION PATTERNS 
1.1. Paid work 
1.2. Youth participation in the labour market 
1.3. Young people not in employment or in education or training 
1.4. Employment patterns of paid work 
1.5. Unemployment
1.6. Labour market participation of women 

2 STRUCTURAL BARRIERS FOR LABOUR MARKET INTEGRATION 
2.1. Spatial segregation 
2.2. Discrimination 

3 SOCIAL SECURITY ISSUES IN EMPLOYMENT 
3.1. Medical insurance 
3.2. Pension entitlements 

4 EUROPE 2020 STRATEGY TARGET ON POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION 
4.1. At risk of poverty 
4.2. Working poor 
4.3. Low work intensity of households in the FRA Roma pilot survey 
4.4. Marginalised and pauperised living conditions 

CONCLUSIONS 
ANNEX: THE SURVEY IN A NUTSHELL 
BIBLIOGRAPHY