Bibliografia
Okładla dla

Postawy wobec równości małżeńskiej

Raport z badań Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Rok2016
Okres2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe forma zatrudnienia , miejsce zamieszkania , płeć , status materialny , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Obszar Prawo

Badanie przeprowadzone zostało w ramach projektu „Równość Małżeńska dla Wszystkich” Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, realizowanego w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.
Głównymi celami badania były: diagnoza poparcia dla formalizacji związków jednopłciowych w Polsce oraz poznanie poglądów i postaw, które z poparciem tym są związane. By wyniki odzwierciedlały rzeczywiste postawy Polek i Polaków, badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej.
Badanie odbyło się w pierwszej połowie maja 2015 roku. Przebadano łącznie 1000 osób (w tym 521 kobiet i 479 mężczyzn)
w wieku od 15 do 86 lat. Zlecone przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza pytania zostały zadane w trakcie wywiadów osobistych (CAPI) w ramach ogólnopolskiego badania omnibusowego.
Badanie obejmowało zestaw dziesięciu pytań tematycznych oraz pytania socjo-demograficzne. Pytaliśmy o:
• Legalizację związków partnerskich, w tym:
–poparcie dla różnych metod formalizacji
związków jednopłciowych,
–wiedzę o prawach i akceptację praw
osób w związkach jednopłciowych,
• Poglądy polityczne,
• Tożsamość i praktyki religijne,
• Wartości życiowe, z którymi identyfikowali się badani oraz
• Postawy wobec gejów i lesbijek (jako najbardziej rozpoznawalnej mniejszości LGBTQIA w Polsce) i stereotypy związków dwóch osób jednej płci.
Pełna treść kwestionariusza znajduje się w Załączniku 1 niniejszego raportu.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 
Metoda badania 
Wyniki 
Prawa osób w związkach jednopłciowych w oczach Polek i Polaków 
Poparcie dla różnych metod formalizacji związków jednopłciowych 
Postawy wobec praw osób w związkach jednopłciowych 
Poparcie wobec formalizacji związków jednopłciowych a zmienne demograficzne 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a wiek 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a płeć biologiczna 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a miejsce zamieszkania 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a wykształcenie 
Poparcie dla formalizacji związków a sytuacja zawodowa 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a sytuacja materialna 
Poparcie formalizacji związków jednopłciowych a status formalny związku 
Poparcie dla formalizacji związków jednopłciowych a przekonania 
Poparcie dla formalizacji związków jednopłciowych a preferencje polityczne 
Poparcie dla formalizacji związków jednopłciowych a wyznanie 
Postawy wobec formalizacji związków jednopłciowych a wartości życiowe 
Postawy wobec formalizacji związków jednopłciowych a stereotypy i postawy wobec osób LGBTQIA 
Postawy wobec formalizacji związków jednopłciowych a dystans społeczny 
Postawy wobec formalizacji związków jednopłciowych a homofobia 
Postawy wobec formalizacji związków jednopłciowych a stereotypy 
Załącznik – Kwestionariusz