Bibliografia

Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i w Słowacji

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok2008
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe narodowość
Link do publikacji

Autor: Michał Feliksiak

W jednym z ostatnich sondaży postawiliśmy pytania, które miały na celu diagnozę stosunku Polaków do osób narodowości romskiej, określenie, w jaki sposób postrzegani są Romowie. Sprawdziliśmy także, w jakim stopniu stosunek do Romów wynika z bezpośrednich doświadczeń, czyli z faktycznej bliskości – znajomości czy też sąsiedztwa, a w jakiej mierze budowany jest na pewnym uogólnionym, wyobrażonym wizerunku Romów, doświadczeniu zapośredniczonym przez rozmaite przekazy kulturowe i stereotypy.
Jeszcze przed analizą danych można założyć, że w polskim myśleniu o Romach będzie dominowało raczej to drugie. Dla porównania przedstawimy również wyniki badań na ten temat przeprowadzonych w krajach, w których mieszka znacznie więcej ludności romskiej niż w Polsce, stąd też prawdopodobnie ich społeczna percepcja w większej mierze ugruntowana jest osobistym doświadczeniem.
(fragment)