Bibliografia

Postawy wobec osób niepełnosprawnych

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok2007
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , poglądy polityczne , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Link do publikacji

Autorka: Edyta Chajda

Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych zmieniały się na przestrzeni wieków wraz z rozwojem cywilizacji.W zależności od dominujących poglądów społecznych i filozoficznych wobec ludzi z niepełną sprawnością stosowano dyskryminację, izolację lub segregację, a w skrajnych przypadkach nawet eutanazję (w faszystowskim ustroju narodowosocjalistycznym), obecnie zaś popularyzuje się zachowania zmierzające do integracji niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Ponieważ o skuteczności działań integracyjnych w znacznym stopniu decydują postawy społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych,chcieliśmy się dowiedzieć, jak kształtują się one obecnie. Interesowało nas również, co sądzą Polacy o zatrudnianiu ludzi o niepełnej sprawności, jak silna jest gotowość niesienia im pomocy i kto,zdaniem ankietowanych, powinien przede wszystkim im pomagać.Porównując wyniki ostatniego badania1 z wynikami pomiaru zrealizowanego przez CBOS w roku 2000 oraz przeprowadzonych przez Antoninę Ostrowską w latach 1978 i 19932 mogliśmy ukazać dynamikę tych postaw."
(fragment)