Bibliografia
Okładla dla

Postawy wobec osób homoseksualnych

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,

Autor/-ka Małgorzata Mikołajczak , Paulina Górska
Rok2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniabadanie opinii
Link do komunikatu

Niniejszy raport zawiera wyniki drugiej edycji Polskiego Sondażu Uprzedzeń (Polish Prejudice Survey 2), przeprowadzonego przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badanie zostało zrealizowane terenowo w czerwcu 2013 roku przez ankieterów Centrum Badań Opinii Społecznej na reprezentatywnej próbie 965 dorosłych Polaków. Dane zbierano posługując się metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Respondentom zadawano pytania dotyczące stosunku do wybranych grup i zjawisk społecznych. Część kwestionariusza odnosiła się do postaw wobec osób homoseksualnych (gejów i lesbijek łącznie), czyli grupy, która wedle wyników wcześniejszych badań (Antosz, 2012; Poleszczuk i in., 2013) stanowi obiekt najsilniejszych uprzedzeń w Polsce. Przeprowadzając niniejszy sondaż, chcieliśmy nieco bliżej przyjrzeć się negatywnemu nastawieniu do gejów i lesbijek. Naszym celem była ocena poziomu uprzedzeń wobec osób homoseksualnych oraz identyfikacja cech socjodemograficznych łączących się z wysokimi uprzedzeniami wobec tej grupy. Uprzedzenia mierzyliśmy za pomocą zróżnicowanego zestawu narzędzi – zadane pytania pochodziły ze skal poczucia zagrożenia oraz tradycyjnej i nowoczesnej homofobii.
(z Wprowadzenia)