Bibliografia
Okładla dla

Postawy wobec mniejszości muzułmańskiej w Polsce: Raport z badań sondażowych dotyczących mowy nienawiści

Centrum Badań nad Uprzedzeniami,

Autor/-ka Aleksandra Świderska
Rok2015
Okres2014
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe wiek
Strona Centrum Badań nad Urzedzeniami

Zgłębianie charakterystyki postaw wobec muzułmanów i poszukiwanie czynników na nie wpływających wydaje się przedsięwzięciem niezwykle potrzebnym. Jednym ze sposobów, w jaki wyrażane są skrajnie negatywne postawy antymuzułmańskie jest mowa nienawiści i to właśnie na jej aspektach skupia się niniejszy raport.

W 2014 roku, Centrum Badań nad Uprzedzeniami przeprowadziło z pomocą Centrum Badania Opinii Społecznej ogólnopolską ankietę dotyczącą społecznych aspektów mowy nienawiści skierowanej przeciwko sześciu mniejszościom: żydowskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, romskiej, czarnoskórej, muzułmańskiej i w końcu, mniejszościom seksualnym. Dane zbierano zarówno wśród osób dorosłych, tj. powyżej 18 roku życia (N = 1007), jak i wśród młodzieży w wieku od 16 do 18 lat (N = 653). W kwestionariuszu znalazło się około 200 pytań dobranych tak, aby z jednej strony zmierzyć poziom akceptowalności mowy nienawiści wśród tych dwóch grup, a z drugiej umożliwić wgląd w potencjalne mechanizmy stojące za przyzwoleniem na wyrażanie nienawistnych sądów.

Ten raport koncentruje się na postawach Polaków w stosunku do mniejszości muzułmańskiej i jest zorganizowany wokół następujących zagadnień:

  1. Czy Polacy mają kontakt z przedstawicielami mniejszości muzułmańskiej i jakie jest nastawienie Polaków wobec potencjalnego kontaktu z tymi osobami?
  2. Jakie czynniki wpływają na postawy Polaków w stosunku do antymuzułmańskiej mowy nienawiści, zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę jej obraźliwości i poparcie dla zakazu jej używania?

W kolejnej części raportu zaprezentowane zostaną wyniki analiz, będących próbą znalezienia odpowiedzi na te pytania.

Do pobrania: