Bibliografia
Okładla dla

Polska prasa o osobach z zaburzeniami psychicznymi

Analiza wybranch przykładów

Autor/-ka Agnieszka Kostrowiecka , dr Karolina Wigura , dr Marta Chojnacka-Kuraś , Michał Jędrzejek
Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Podmiot zlecający badanieBiuro Rzecznika Praw Obywatelskich
ISBN978-83-65029-21-8
Link do raportu

Obszar Media

Niniejszy raport, przygotowany przez Zespół Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej” na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wpisuje się w dyskusję na temat zjawisk piętnowania, wykluczania i stygmatyzowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem przeprowadzonych badań była rekonstrukcja językowego obrazu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz psychiatrycznych placówek leczniczych obecnego w polskiej prasie. Monitoring ośmiu wybranych tytułów prasowych z okresu jednego roku podporządkowany został wskazaniu i analizie negatywnych przykładów – pejoratywnych i stygmatyzujących określeń tych osób oraz ośrodków, w których są leczone. Dużo uwagi poświęcono również opisowi i analizie języka debaty społeczno-politycznej, w której w sposób przenośny używa się pojęć związanych z zaburzeniami psychicznymi. Wskazane przykłady pozwoliły na opisanie istotnych cech interesującego nas fragmentu językowego obrazu świata, utrwalonego w polskiej prasie. 
(fragment)

Do pobrania: