Bibliografia
Okładla dla

POLKI 2013. Zdrowie i jego zagrożenia

Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet,

Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Link do raportu

Obszar Zdrowie
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Perspektywa płci

Oddajemy w Państwa ręce Raport „Polki 2013”, który z inicjatywy Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Jest to dokument adresowany do osób i instytucji odpowiedzialnych za profilaktykę zdrowotną i organizację opieki zdrowotnej w Polsce na szczeblu centralnym oraz samorządów terytorialnych, a także do organizacji pozarządowych zaangażowanych w tę tematykę. Czołowi eksperci z różnych dziedzin epidemiologii, socjologii, medycyny, zdrowia publicznego nakreślili w nim główne problemy i priorytety opieki zdrowotnej nad kobietami w Polsce. Zarekomendowali również szereg działań, które powinny zostać podjęte, by w rzeczywisty sposób poprawić sytuację zdrowotną Polek w możliwie krótkim czasie.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie
Polki 2013 – Zdrowie i położenie społeczne
Podstawowe zagrożenia dla zdrowia kobiet w świetle statystyk
Choroby układu krążenia u kobiet Najważniejsze nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce
Choroby układu nerwowego. Odrębności w przebiegu u kobiet
Nieurazowe choroby układu ruchu
Zakażenia układu moczowo-płciowego u kobiet
Depresja u kobiet Kobiety a uzależnienia
Choroba Alzheimera
Posłowie