Bibliografia
Okładla dla

POLITYKA PRORODZINNA - ocey i postulaty

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Małgorzata Omyła-Rudzka
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , status materialny , wykształcenie
Link do raportu

Wprawdzie w ostatnim roku poprawiły się oceny polityki prorodzinnej, jednak jej postrzeganie wciąż nie jest pozytywne – połowa badanych ocenia ją dostatecznie, a co trzeci niedostatecznie. W ciągu ostatnich trzynastu lat znacząco wzrósł odsetek respondentów przekonanych, że państwo poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki powinno zachęcać ludzi do posiadania większej liczby dzieci – obecnie opinię tę podziela prawie trzy czwarte ankietowanych. Spośród różnych form wspierania rodziny mogących się przyczynić do zwiększenia dzietności za najbardziej zachęcające młodych ludzi do posiadania dzieci respondenci uważają: roczne urlopy rodzicielskie, ulgi podatkowe dla osób wychowujących dzieci oraz pomoc dla młodych małżeństw w uzyskaniu mieszkania.