Bibliografia

Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Katarzyna Wądołowska
Rok2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe płeć , wiek , wykształcenie
Link do publikacji

Przesłanki Wiek
Hasło słownikowe Ageizm

Zdecydowana większość Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni społeczeństwu – przede wszystkim w roli babci i dziadka oraz osób doświadczonych życiowo, które mogą dzielić się swoją mądrością z młodszymi. Dostrzeganie przydatności osób sędziwych nie zawsze jednak idzie w parze z okazywaniem im szacunku i życzliwości. Mimo iż w porównaniu z latami ubiegłymi coraz więcej respondentów obserwuje, iż seniorzy są traktowani życzliwie, większość badanych niezmiennie dostrzega obojętność i brak zainteresowania osobami w podeszłym wieku na ulicy, w urzędach, placówkach służby zdrowia i w komunikacji.
O własnej starości Polacy myślą raczej rzadko, szczególnie osoby młode. Natomiast zapytani, czego się najbardziej boją w związku z tym okresem życia, z jednej strony wskazują na choroby, niedołężność i samotność, z drugiej zaś – na problemy finansowe. Pomimo obaw większość Polaków chciałaby na starość żyć we własnym mieszkaniu jedynie doraźnie korzystając z pomocy bliskich, niewielu badanych wybrałoby zamieszkanie ze swoimi dziećmi."
(fragment)