Bibliografia

Polacy wobec chorób psychicznych i osób chorych psychicznie

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Bogna Wciórka , Jacek Wciórka
Rok2005
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , status materialny , wykształcenie
Link do publikacji

Powszechne jest przekonanie, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego i sprzyjają jego zaburzeniom. Wśród czynników szczególnie mu zagrażających badani najczęściej wymieniają bezrobocie oraz biedę, kryzys rodziny, nadużywanie alkoholu i narkotyków, a także, choć rzadziej, niepewność jutra. Opinie te zapewne w znacznym stopniu
odzwierciedlają realne doświadczenia badanych, ponieważ ponad połowa deklaruje, że w swoim życiu zetknęła się z osobą chorą psychicznie. Trzeba jednak podkreślić, że wielu badanych nie czuje się dostatecznie poinformowanych na temat zdrowia psychicznego i chorób psychicznych oraz odczuwa potrzebę pogłębienia swojej wiedzy w tym zakresie.
Zdecydowana większość Polaków popiera też projekt utworzenia narodowego programu,
który promowałby zainteresowanie ochroną zdrowia psychicznego i sprzyjał unowocześnieniu lecznictwa psychiatrycznego.
Kontynuacją tej problematyki jest kolejne opracowanie ukazujące wyobrażenia Polaków o chorobach psychicznych (ich uleczalności i zachowaniach typowych dla osób chorych), a także postawy społeczeństwa wobec psychicznie chorych (odczucia towarzyszące spotkaniu z nimi, sposoby ich określania, napiętnowania, dystansowania się od nich i dyskryminacji).
(fragment)