Bibliografia
Okładla dla

Piękne umysły - rola kobiet w świecie nauki

Raport

L'Oreal Polska,

Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Nauka
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci