Bibliografia
Okładla dla

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?

Bank Światowy, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej,

Rok2004
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe status materialny , status zawodowy , wiek
Link do raportu

Niniejsze opracowanie przedstawia najbardziej istotne różnice pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do możliwości rozwoju ekonomicznego, a także omawia przyczyny tych nierówności na tle kontekstu politycznego i społeczno-gospodarczego. W opracowaniu opisano główne obszary legislacji, na których występują rozbieżności w statusie kobiet i mężczyzn. Autorzy opracowali również zalecenia i sugestie mające na celu poprawę sytuacji w poszczególnych obszarach.

 

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

Literatura

2. STEREOTYPOWE POSTRZEGANIE RÓL KOBIET I MĘŻCZYZN JAKO WYZNACZNIK KARIER ZAWODOWYCH I FUNKCJONOWANIA NA RYNKU PRACY

A. Pojęcie i struktura stereotypów związanych z płcią
B. Negatywne stereotypy o pracy zawodowej kobiet
C. Negatywne zjawiska i bariery w pracy zawodowej kobiet z perspektywy stereotypów płci
Literatura

3. ROZWIĄZANIA PRAWNO-INSTYTUCJONALNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – STYMULATOR CZY BARIERA ZATRUDNIENIA KOBIET?

A. Aktywność zawodowa kobiet w okresie transformacji. Tendencje ogólne
B. Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie polityki rodzinnej mające na celu ułatwienie godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi
C. Inne świadczenia społeczne
D. Placówki opieki nad dziećmi
E. Streszczenie
Literatura

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

A. Analiza stanu przedsiębiorczości kobiet
B. Dostęp do źródeł finansowania
C. Dostęp do programów rozwoju przedsiębiorczości
D. Dostęp kobiet do szkoleń i kształcenia ustawicznego
E. Wnioski końcowe
Literatura

5. BARIERY I OGRANICZENIA KARIER KOBIET - WYNIKI BADAŃ NAD ZJAWISKIEM „SZKLANEGO SUFITU”

A. Kariery kobiet – krótki raport współczesny
B. Informacja o badaniu
C. Bariery kobiecych karier
D. Bariery pierwszego stopnia: bariery wewnętrzne
E. Bariery drugiego stopnia: uwikłanie w role tradycyjne
F. Bariery trzeciego stopnia: przeszkody zewnętrzne
G. Podsumowanie
Literatura

6. KOBIETY W POLSKIM SYSTEMIE EMERYTALNYM

A. Wprowadzenie
B. Krótka charakterystyka sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce
C. Kobiety w polskim systemie emerytalnym przed reformą – w świetle prawa
D. Emerytury ze „ starego” systemu emerytalnego w świetle statystyki
E. Sytuacja kobiet w “nowym” systemie emerytalnym
F. Podsumowanie i rekomendacje
Literatura

7. SPOŁECZNO-EKONOMICZNA SYTUACJA KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

A. Aktywność zawodowa kobiet
B. Kobieta w wiejskim gospodarstwie domowym
C. Warunki mieszkaniowe
D. Rola rodzinna kobiet
E. Zabezpieczenia socjalne na wsi
F. Rola obywatelska kobiet i ich organizacje
G. Nowe technologie informacyjne na obszarach wiejskich
H. Podsumowanie
Literatura

8. KOLEJNY ETAP: REKOMENDACJE I ZALECENIA

A. Wnioski wynikające z raportu
B. Dotychczasowe dokonania i ich konsekwencje
C. Zaplanowane działania
D. Program jako odpowiedź na zalecenia i rekomendacje
Literatura

ZAŁĄCZNIK

A. Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet: Najważniejsze cele