Bibliografia
Okładla dla

PARTIE O KOBIETACH. ANALIZA PROGRAMÓW ZWYCIĘSKICH PARTII POLITYCZNYCH PRZEDSTAWIONYCH PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI W 2011 ROKU

Instytut Spraw Publicznych,

Autor/-ka Marta Gałązka
Rok2012
Okres2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Przesłanki Płeć

Raport zawiera wyniki analizy programów partii politycznych zaprezentowanych podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku. Programy analizowano pod kątem zawartej w nich tematyki równych praw kobiet i mężczyzn. W badaniach wzięto również pod uwagę propozycje partii dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, ich udziału w życiu publicznym, zdrowia (w tym zdrowia reprodukcyjnego), a także infrastrukturalnego i finansowego wsparcia rodziny. Raport odpowiada na pytanie, czy zmiany proponowane przez ugrupowania polityczne mieszczą się w ramach polityki rodzinnej czy też polityki równościowej. Analizując poszczególne fragmenty programów autorka identyfikuje rozwiązania dążące do poprawy sytuacji kobiety – matki oraz te, które mają na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia.