Bibliografia
Okładla dla

Overview of youth discrimination in the European Union - Report 2015

Komisja Europejska,

Rok2015
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-92-79-45713-5
Link do raportu

CEL BADANIA: Badanie koncentrowało się na dwóch obszarach dyskryminacji doświadczanej przez młodych ludzi (w wieku pomiędzy 15 a 25 lat) - czyli na dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne/narodowe i rasę oraz ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Pomimo, że zagadnienia te były przedmiotem dyskusji w ostatnich latach, to jednak nie przeprowadzono szczegółowej analizy w odniesieniu do tej grupy wiekowej. Co więcej, dyskryminacja ze względu na wiek występuje niejednokrotnie z innymi przesłankami, a młodzież obecnie doświadcza wielu problemów związanych z zatrudnieniem, nieadekwatnym wynagradzaniem, bezpieczeństwem pracy, społecznym wykluczeniem i ubóstwem.

 

SPIS TREŚCI

 1. Contex
 2. Objectives
 3. Inclusive, safe and supporting environment in education 
  3.1 Discrimination in educational establishments
  3.2 The Impact of discrimination on youth
  3.3 Inclusive approaches to developing education systems
 4. Inclusive, safe and supporting environment at work
  4.1 Discrimination in the workplace
  4.2 The Impact of discrimination
  4.3 Eliminating discrimination in the workplace
 5. Conclusions