Bibliografia
Okładla dla

OSOBY NIEWIERZĄCE W POLSCE – KIM SĄ ORAZ JAKIE UZNAJĄ NORMY I WARTOŚCI?

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Rafał Boguszewski
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , status materialny , status zawodowy , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Obszar Religia

"Wyniki comiesięcznych badań realizowanych przez CBOS zdają się potwierdzać, że strata papieża Polaka nie pozostała bez wpływu na wiarę i religijność jego rodaków. Od 2005 roku w miarę systematycznie przybywa osób określających się jako niewierzące, a jeszcze bardziej znacząco ubywa tych, które przyznają się do regularnego uczestnictwa w praktykach religijnych. Nadal jednak grupa osób niewierzących stanowi zbyt małą populację, by móc ją analizować na podstawie reprezentatywnych badań ogólnopolskich realizowanych na standardowych próbach około 1000 osób. Podejmując się zatem scharakteryzowania polskich niewierzących, skierowaliśmy do nich specjalny blok pytań w kolejnych czterech badaniach2. Aby móc odnieść charakterystykę osób niewierzących do tych, które określają się jako wierzące – na wspomniany blok pytań w ostatnim badaniu3 odpowiadali wszyscy respondenci."

SPIS TREŚCI
PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI W POLSCE
KIM SĄ? CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA OSÓB NIEWIERZĄCYCH
JAK ŻYJĄ?
JAKIE MAJĄ POGLĄDY? 
W CO WIERZĄ? 
JAKIE WYZNAJĄ WARTOŚCI?
JAKIE UZNAJĄ NORMY?