Bibliografia

Osoby chore psychicznie w spoleczeństwie

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Bogna Wciórka , Jacek Wciórka
Rok2008
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe wiek , wykształcenie
Link do publikacji

Z aktualnego dokumentu UE wynika, że w krajach unijnych liczba osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej sięga 50 mln, tj. około 11% ludności. Natomiast w Polsce w roku 2006 (ostatnim, z jakiego dysponujemy informacją statystyczną) w placówkach psychiatrycznych leczyło się około 1,5 mln osób, tj. około 4% ludności naszego kraju. Liczba ta zapewne nie ukazuje rzeczywistego zapotrzebowania Polaków na pomoc w cierpieniu psychicznym, tym bardziej że w naszym kraju ograniczona jest nie tylko dostępność pomocy psychiatrycznej, ale i gotowość do korzystania z niej. Część tych barier ma charakter strukturalny i wynika z wieloletnich zaniedbań, których następstwem są m.in.: skąpa, nienowoczesna i nierównomiernie rozmieszczona baza instytucjonalna, znaczne i narastające braki kadrowe, praktyczny brak polityki społecznej w odniesieniu do zdrowia psychicznego, nieracjonalny i dyskryminujący sposób finansowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej Znaczna część wspomnianych ograniczeń jest jednak także pochodną postaw pokutujących ciągle w życiu społecznym i przekazie kulturowym, które traktują cierpienie psychiczne w sposób lekceważący, niechętny, a nierzadko poniżający – raczej jako motyw do wykluczenia osób, których to cierpienie dotyka, niż do niesienia im pomocy.
(fragment)

SPIS TREŚCI
Jak określane są osoby chore psychicznie?
Postrzeganie zachowań osób chorych psychicznie
Czy osoby chore psychicznie mają szanse na wyzdrowienie?
Stosunek do przymusowego leczenia osób chorych psychicznie
Czy choroby psychiczne przynoszą wstyd chorym i ich najbliższym?
Ocena stosunku do osób chorych psychicznie
Społeczny dystans wobec osób chorych psychiczni
Czy chorzy psychicznie są w Polsce dyskryminowani?