Bibliografia
Okładla dla

Opinie o prawie aborcyjnym

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Natalia Hipsz
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , orientacja polityczna , wiek , wyznanie religijne/bezwyznaniowość
Link do raportu

W tym roku, inaczej niż w latach wcześniejszych, prośbę o ocenę aborcyjnego kompromisu poprzedziliśmy przedstawieniem sytuacji, w których kobieta ma prawo przerwać ciążę2. Dysponując taką wiedzą połowa ankietowanych (49%) poparła aborcyjne status quo uznając, że zapisy obowiązującej ustawy nie wymagają zmian. Jedna trzecia respondentów (34%) opowiedziała się za złagodzeniem obecnego prawa, a tylko nieliczni (9%) – za jego zaostrzeniem.