Bibliografia
Okładla dla

Opinie o legalizacji związków partnerskich

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Rok2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do publikacji

Obszar Prawo

Jak wynika z naszego czerwcowego badania1, kwestia legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich nie budzi większych kontrowersji w społeczeństwie. Więcej niż cztery piąte badanych (83%) zaaprobowałoby możliwość zawierania formalnych związków partnerskich pomiędzy kobietą i mężczyzną. Przeciwny temu pomysłowi jest co dziesiąty respondent (10%), a co czternasty (7%) nie ma wyrobionego zdania na ten temat.(...)
Inaczej jest w kwestii usankcjonowania homoseksualnych związków partnerskich. Prawie dwie trzecie badanych (65%) opowiada się przeciwko takim regulacjom. Możliwość zawierania formalnych związków partnerskich pomiędzy osobami tej samej płci dopuszcza co czwarty ankietowany (25%), a co dziesiąty (10%) nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie.