Bibliografia
Okładla dla

On – nieobecny. Ona sama sobie winna.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy.

Stowarzyszenie NASTAWNIA, Fundacja Punkt Widzenia

Rok2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychjakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-944812-0-9
Link do raportu

Obszar Media
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Przemoc

Badanie tekstów kultury trwało od marca do września 2015 roku. Próba badawcza została oparta na kryterium jak największej liczby odbiorców: prasy codziennej, tygodników, telewizji, muzyki oraz filmów kinowych. W sektorze prasy papierowej największą sprzedaż notuje „Gazeta Codzienna. Fakt” – 321 387 egzemplarzy oraz tygodnik „Polityka” – 121 269 egzemplarzy⁸. M jak Miłość to serial z największą oglądalnością – 7,02 mln widzów, podobnie program rozrywkowy Taniec z gwiazdami – 3,15 mln widzów. W przypadku muzyki istotna była liczba odtworzeń utworów w serwisie YouTube. O doborze filmów kinowych decydował cotygodniowy wynik box office’u. Pierwszym etapem badania było wyłonienie ze wszystkich tekstów takich, które traktują o przemocy seksualnej. Perspektywa feministyczna oraz genderowa była punktem wyjścia do interpretacji tekstu i odpowiedzi na podstawowe pytanie: co jest opowiadane? Czy w tym co jest opowiadane występują bohaterzy i bohaterki? Jaka jest relacja pomiędzy nimi? Czy ma charakter seksualny? I w końcu czy w tej relacji jedna ze stron dokonuje lub próbuje dokonać aktu przemocy seksualnej? Odpowiedzi wyłoniły właściwą grupę badawczą, która poddana została szczegółowej analizie. Pozostała część wyjściowego materiału została pominięta.
(fragment)

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET – PERSPEKTYWA SYSTEMOWA
Marta Trawinska

KULTURA I POLITYKA GWAŁTU
Zofia Nawrocka

KOBIETY SĄ GWAŁCONE
Anita Kucharska-Dziedzic


BADANIE

 • O CZYM NIE PISZEMY
 • O CZYM PISZEMY
 • CO ZOSTAŁO POMINIĘTE

NIEWINNI SPRAWCY

 • PR-OWA BAJKA O PROFESJONALNYM CHAMIE
 • SIŁA UCZUCIA I WŁADZY
 • WINNY, ALE CZY NA PEWNO?
 • NIEZAPRZECZALNA WINA? TO NIE GWAŁT, TO PRZEMOC
 • DZIECI NA TO NIE ZASŁUŻYŁY


NIEWINNE DZIECI, NIEWINNI CHŁOPCY

 • WYKORZYSTANI CHŁOPCY
 • NIKT ICH NIE ZMUSZAŁ


SAME SOBIE WINNE

 • WYUZDANE DZIEWCZYNKI
 • POWINNY WIEDZIEĆ!
 • WINNA INACZEJ
 • MARTWA NADAL WINNA
 • ZŁE KOBIETY


DZIELNA DZIEWCZYNA

 • INACZEJ
 • JEDNAK MOŻNA
 • DON FURIOSA I SANCZO MAD MAX PANSA


WNIOSKI I REKOMENDACJE

ZAŁĄCZNIKI