Bibliografia
Okładla dla

Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci - wyniki badania

Millward Brown SMG/KRC, Fundacja Dzieci Niczyje

Rok2013
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Link do raportu

Autorzy: Joanna Włodarczyk, Katarzyna Makaruk

Niniejszy raport prezentuje główne wyniki projektu badawczego "Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci" przeprowadzonego przez Fundację Dzieci Niczyje w 2012 roku. Wyniki szczegółowe oraz dodatkowe analizy danych będą publikowane przez Fundację Dzieci Niczyje w 2013 roku.
Przedmiotem badania był problem doświadczania przez dzieci różnego rodzaju przemocy lub krzywdzenia, co określa się terminem wiktymizacji (z ang. victimisation – bycie ofiarą krzywdzenia). Szczegółowe formy wiktymizacji uwzględnione w badaniu zostały opisane dokładnie w dalszej części raportu.
Projekt inspirowany był podobnymi badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych przez Crimes against Children Research Center oraz w Wielkiej Brytanii przez National Society for the Prevention of Cruelty to Children.
„Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci” to pierwsze polskie badanie wiktymizacji dzieci i młodzieży przeprowadzone na reprezentatywnej próbie nastolatków w wieku od 11 do 17 lat. Projekt realizował Dział Badawczy Fundacji Dzieci Niczyje: Katarzyna Makaruk, Monika Sajkowska, Joanna Włodarczyk i Szymon Wójcik we współpracy z Millward Brown.
(Wprowadzenie)

SPIS TREŚCI
1. Najważniejsze wyniki
2. Wprowadzenie 
3. Cele projektu badawczego 
4. Metodologia badania 
4.1. Kwestionariusz 
4.2. Prace nad narzędziem badawczym 
4.3. Próba 
4.4. Ograniczenia badawcze 
5. Wyniki
5.1. Przestępstwa konwencjonalne
5.2. Przemoc ze strony dorosłych
5.3. Zaniedbanie 
5.4. Przemoc rówieśnicza 
5.5. Wykorzystywanie seksualne
5.5.1. Wykorzystywanie seksualne z kontaktem fizycznym 
5.5.2. Wykorzystywanie seksualne bez kontaktu fizycznego 
5.6. Bycie świadkiem przemocy domowej, wiktymizacja pośrednia 
5.7. Multiwiktymizacja 

Zob. także:  SZCZEGÓŁOWE ANALIZY