Bibliografia
Okładla dla

O roli kobiet w rodzinie

Centrum Badania Opinii Społecznej,

Autor/-ka Natalia Hipsz
Rok2013
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumentukomunikat z badań
Rodzaj danychilościowe
Rodzaj badaniastatystyczne
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , pozostawanie w związku , stan cywilny , status materialny , wiek , wykształcenie
Link do raportu

Przesłanki Płeć

W polskim społeczeństwie rolę kobiety zwykło się uważać za szczególną. Chociaż każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, w ujęciu zbiorczym wyjątkowość kobiet wynika z funkcji pełnionych przez nie w rodzinie – zarówno tych danych z natury, biologicznych, jak i nabytych, wyuczonych w procesie socjalizacji. W obiegowej opinii Polka to dusza domu – wzorowa matka („matka Polka”) i gospodyni. W niniejszym komunikacie próbujemy skonfrontować ten stereotyp z rzeczywistością – przybliżamy sytuację życiową dzisiejszych Polek, ukazujemy preferowane i realizowane modele rodziny oraz opisujemy podział obowiązków w typowym polskim domu.
(fragment)