Bibliografia
Okładla dla

NIEWIDOCZNE (DLA) SPOŁECZNOŚCI. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce. Raport z badań

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , orientacja seksualna
ISBN978-83-928639-7-7
Link do raportu

Po raz pierwszy w Polsce została zbadana sytuacja społeczna grupy osób nieheteroseksualnych mieszkających wyłącznie poza dużymi ośrodkami miejskimi. Osoby LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe) z terenów wiejskich i małych miast były oczywiście uczestnikami i uczestniczkami badań sytuacji społecznej osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce, ale badania te nie odpowiadały na pytanie, czy i w jaki sposób miejsce zamieszkania zmienia sytuację tych osób. Ruch LGBT tworzą głównie osoby mieszkające w dużych miastach i to głównie na ich – w większości już rozpoznane – potrzeby odpowiadają organizacje LGBT. Tymczasem osoby z małych miast i wsi często borykają się z problemami specyficznymi dla funkcjonowania w małych społecznościach, niewidocznymi i dla lokalnych społeczności, i dla społeczności LGBT. Nasz raport, zatytułowany właśnie Niewidoczne (dla) społeczności (przy czym na niewidoczność badanej przez nas grupy wpływa nie tylko orientacja seksualna i miejsce zamieszkania, ale również czy raczej przede wszystkim płeć), ma służyć rozpoznaniu tych problemów, ma stanowić więc pierwszy krok do poprawy sytuacji społecznej lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI

Wstęp do raportu
Ewa Furgał

Konteksty teoretyczne i badawcze

Dyskryminacja wielokrotna
Natalia Sarata

Sytuacja kobiet mieszkających na terenach wiejskich w Polsce na podstawie dostępnych badań
Ewa Furgał

Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych w Polsce. Stan badań
Justyna Struzik

Samotne w małych społecznościach. Sytuacja społeczna lesbijek i biseksualnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich na podstawie zagranicznych badań
Ewa Furgał

Analiza sytuacji lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce

Wprowadzenie do badań
Justyna Struzik

Wyniki i analiza badań ankietowych
Agata Młodawska

Wyniki i analiza wywiadów pogłębionych oraz świadectw
Justyna Struzik

Świadectwa
Wnioski końcowe i rekomendacje
O Autorkach raportu
O Fundacji Przestrzeń Kobiet