Bibliografia
Okładla dla

Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 2011-2012 na podstawie monitoringu prasy.

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Magda Utracka , Magdalena Skibińska , Natalia Wiszniewska
Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Celem projektu było zbadanie a następnie nagłośnienie skali problemu dyskryminacji oraz aktów przemocy wobec grup mniejszościowych, w czym pomógł właśnie codzienny monitoring prasy. Zebrane przez nas materiały potwierdziły
obawy, że nadal panuje poważny problem z tolerancją i dyskryminacją w Polsce. W związku z tym nasuwa się wniosek, że należy wypracować skuteczniejszy system zapobiegający powstawaniu aktów agresji, nietolerancji i dyskryminacji oraz poszukać skuteczniejszych metod przeciwdziałania nastrojom antysemickim i rasistowskim. We wszelkie prace mające na celu zapobieganie nietolerancji w Polsce należy włączyć instytucje rządowe, która posiadają moc ustawodawczą i prawodawczą, bez której wiele działań nie odniesie sukcesu.
(ze Wstępu)