Bibliografia
Okładla dla

Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 2010-2011 na podstawie monitoringu prasy.

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Adam Kwiecień , Przemysław Wiszniewski
Rok2011
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Celem podjętej pracy jest wypracowanie systemowych mechanizmów zwalczania nastrojów i aktów ksenofobicznych w Polsce oraz zainteresowanie nimi czynników rządowych.
Projekt służył obserwacji aktów przemocy fizycznej, słownej i symbolicznej (np. przypadków pobicia lub dyskryminacji, antysemickich lub rasistowskich okrzyków kibiców na stadionach piłkarskich, mowy nienawiści w prasie i na portalach internetowych, agresji homofobicznej, antysemickich graffiti na murach, aktów wandalizmu wobec zabytków kultury mniejszości etnicznych) przy wykorzystaniu analizy doniesień ogólnopolskiej i regionalnej prasy. Monitoring prasy objął wszystkie gminy na terenie kraju. Prowadzono go, przeglądając papierowe i internetowe wydania codziennej prasy ogólnopolskiej oraz wycinki z prasy regionalnej, dostarczane przez wyspecjalizowane firmy medialne. Stowarzyszenie wykorzystywało zebrane informacje, zawiadamiając organa prawa o poważniejszych incydentach.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Wstęp
Wprowadzenie
Maj 2010
Czerwiec 2010
Lipiec 2010
Sierpień 2010
Wrzesień 2010
Październik 2010
Listopad 2010
Grudzień 2010
Styczeń 2011
Luty 2011