Bibliografia
Okładla dla

Nierówności płacowe kobiet i mężczyzn. Pomiar, trendy, wyjaśnienia

Instytut Badań Strukturalnych,

Autor/-ka dr hab. Joanna Tyrowicz , dr Iga Magda , mgr Lucas van der Velde
Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Link do raportu

Obszar Praca
Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Luka płacowa

Na raport składają się trzy główne części. W pierwszej kolejności przedstawiono szeroki kontekst metodologiczny równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Część ta zakończona jest prezentacją zróżnicowania w oszacowaniach skali nierówności w zależności od metody i zakresu zmiennych kontrolnych, co pozwala czytelnikowi zbudować intuicję na temat pozostałych prezentowanych w raporcie oszacowań. Część druga raportu poświęcona jest trendom i tendencjom obserwowanym w Polsce. W części trzeciej raportu przedstawiono szerszy kontekst międzynarodowy. Raport zakończony został syntezą wniosków oraz listą podstawowych rekomendacji dotyczących zmniejszania skali nierówności na rynku pracy w Polsce.