Bibliografia
Okładla dla

MOWA NIENAWIŚCI. Raport z badań sondażowych

Fundacja im. Stefana Batorego,

Rok2014
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-62338-34-4
Link do raportu

Autorzy: Michał Bilewicz, Marta MArchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski

 

Podsumowując, badani Polacy (zarówno dorośli, jak i młodzież) oczekują zakazu mowy nienawiści wobec Ukraińców i Afrykańczyków/osób czarnoskórych, ale są gotowi zaakceptować mowę nienawiści wobec osób LGBT, Romów, muzułmanów oraz Żydów. Akceptacja mowy nienawiści, szczególnie wśród młodzieży, jest silnie związana z prawicowo–hierarchicznym światopoglądem. Osoby prawicowe szczególnie chętnie dopuszczały mowę nienawiści skierowaną przeciw osobom nieheteroseksualnym. Młodzież w dużo większym stopniu niż dorośli Polacy styka się w swoim otoczeniu z mową nienawiści, jednak kontakt młodzieży z takimi wypowiedziami w małym stopniu wpływa na akceptację mowy nienawiści i na stosunek do obcych. Jednak wśród dorosłych kontakt z mową nienawiści ma dużo większe znaczenie – stykający się z takimi wypowiedziami dorośli są bardziej uprzedzeni: deklarują mniejszą akceptację Żydów, Ukraińców, Afrykańczyków, muzułmanów czy osób LGBT w swoim otoczeniu.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Mowa nienawiści w Polsce – streszczenie
Cele projektu
Badania wstępne
Mapa mowy nienawiści – analiza treści mowy nienawiści
Sondaż ogólnopolski
Mniejszość żydowska
Mniejszość ukraińska
Mniejszość romska
Osoby czarnoskóre
Mniejszości seksualne (LGBT)
Muzułmanie
Mowa nienawiści – mechanizmy ogólne