Bibliografia
Okładla dla

Mowa nienawiści, mowa pogardy

Raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych

Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego ,

Autor/-ka Aleksandra Świderska , Dominika Bulska , dr Michał Bilewicz , Karolina Hansen , Mikołaj Winiewski , Wiktor Soral
Rok2017
Okres2016
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania , płeć , poglądy polityczne , wiek
Podmiot zlecający badanieFundacja im. Stefana Batorego
ISBN978–83–62338–89–4


Raport przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło i jaka jest skala tych zmian. Analizują też skalę mowy nienawiści wobec grup, które nie były uwzględnione w poprzednim badaniu: osób transseksualnych, lesbijek, feministek i uchodźców. Przedstawiają możliwe konsekwencje kontaktu z mową nienawiści, rozważając na ile spotykanie się z nią w przestrzeni publicznej może prowadzić do dyskryminacji, przemocy i zaniku norm.