Bibliografia
Okładla dla

Migrants, minorities and employment. Exclusion and discrimination in the 27 Member States of the European Union. Update 2003 – 2008.

Agencja Praw Podstawowych (FRA),

Rok2011
Okres2003-2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
Zmienne metryczkowe narodowość , obywatelstwo , płeć , wiek , wykształcenie
ISBN978-92-9192-497-4
Link do raportu

Raport ten jest jednym z serii studiów porównawczych wydawanych przez Europejska Agencję Praw Podstawowych od 2003 r. Raporty te co roku gromadzą dane i informacje dostarczane na poziomie krajowym przez Punkty Krajowe FRA RAXEN zajmujące się dyskryminacja i powiązanymi tematami dotyczącymi zagadnień związanych z migrantami i mniejszościami w wybranych aspektach życia społecznego. Od 2003 r. agencja wydała raporty dotyczące zatrudnienia (2003), prawodawstwa (2004), edukacji (2004), aktów przemocy na tle rasistowskim (2005) oraz gospodarka mieszkaniowa (2006). celem tych raportów jest naświetlenie zagadnień pojawiających się w danych zbieranych na poziomach krajowych i wskazać te istotne do rozważenia w przyszłości przez decydentów i badaczy.

Celem tego raportu jest dostraczyć wyczerpujących informacji nt. wykluczenia społecznego i dyskryminacji migrnatów i migrantek oraz przedstwicieli i przedstawicielek mniejszości w obszarze zatrudnienia w 27 krajach europejskich. Dodtakowo, w ramach badania przeanalizowano ramy prawne w zakresie przeciwdzialania dyskryminacji. Badanie pokazuje równiez zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie od 2003 r. SPIS TREŚCI
BACKGROUND TO THE REPORT.
EXECUTIVE SUMMARY
INTRODUCTION

1. MIGRANTS AND MINORITIES: CONCEPTS, DEFINITIONS, DATA
1.1. Introduction: ethnic and cultural diversity in the European Union
1.2. Identifying migrants and minorities
1.3. Availability of statistics regarding discrimination in the area of employment
1.4. Developments of statistical data collection over the last five years

2. PATTERNS OF INEQUALITY
2.1. Inequality, social exclusion and vulnerability
2.2. Indicators of inequality
2.3. Evidence of change and continuity

3. RACIAL/ETHNIC DISCRIMINATION IN EMPLOYMENT: EU LAW
3.1. The Equality Directives
3.2. The concepts of discrimination in the Equality Directives
3.3. The implementation of the Directives
3.4. Outlook

4. INDICATORS OF DISCRIMINATION
4.1. Incidents, complaints and court cases
4.2. Research evidence for discrimination

5. LEGAL STATUS AND VULNERABILITY
5.1. The concept of ‘discrimination by law’ – a European dilemma

6. THE SITUATION OF MIGRANT AND MINORITY WOMEN IN EMPLOYMENT
6.1. The concept of multiple and intersectional discrimination
6.2. Complex experiences of discrimination – The situation of migrant and minority women in employment

CONCLUSIONS
STATISTICAL ANNEX
LIST OF CONTRIBUTORS