Bibliografia
Okładla dla

Migracje kobiet. Przypadek Polski

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,

Autor/-ka Anna Kordasiewicz , Anne White , Dolores Redondo Toronjo , Joanna Napierała , Marta Kindler , Monika Szulecka
Rok2010
Zasięgmiędzynarodowy
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badanianaukowe
ISBN978-83-7383-337-1


Autorki omawiają zarobkowe migracje Polek wyjeżdżających za granicę oraz Ukrainek i Wietnamek przyjeżdżających do Polski. Badają różnice w popycie na pracę na stanowiskach uznawanych za typowo „męskie" i „żeńskie", nierównomierne obciążenie kosztami reprodukcji, opresyjne zachowania pracodawców wobec cudzoziemskich pracowników, a także integrację ekonomiczną migrantek.
W analizach wykorzystano różne strategie interpretacyjne i perspektywy teoretyczne. We wstępie Czytelnicy znajdą przegląd światowej i polskiej literatury dotyczącej migracji kobiet.
(informacja ze strony wydawcy)


SPIS TREŚCI

MARTA KINDLER, JOANNA NAPIERAŁA
Wstęp
Płeć i rola kobiet w badaniach nad migracjami
Teoretyczne podejścia do badań nad migracjami kobiet
Badania migracji kobiet - poziom makro
Sieci a migracje kobiet
Motywy wyjazdu - czyli poziom mikro w zrozumieniu migracji kobiet
Badania nad migracją kobiet do Polski
Zakończenie

ANNA KORDASIEWICZ
Profesjonalizacja i personalizacja - strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu
Polskie migracje do Włoch
Migracja Polek do Neapolu w świetle wyników badania (2004)
Dynamiczny wymiar definiowania pomocy domowej
Strategie pomocy domowych: profesjonalizacja
Strategie pomocy domowych: personalizacja
Podsumowanie

ANNE WHITE
Migracja Polek z dziećmi do Wielkiej Brytanii jako strategia życiowa
Wprowadzenie
Decyzja o migracji
Decyzja o migracji nie jednego z rodziców, ale całej rodziny
Podsumowanie

DOLORES REDONDO TORONJO
Polskie pracownice przy intensywnej produkcji truskawek w hiszpańskim regionie Huelva
Wprowadzenie
Migracja zarobkowa: siła napędowa hiszpańskiego wzrostu gospodarczego
Rok 2002: napływ pracownic z Polski zakontraktowanych w kraju pochodzenia do pracy sezonowej przy intensywnej produkcji truskawek w rolniczej prowincji Huelva
Intensywna produkcja truskawek w kontekście masowego napływu polskich pracownic
Zawieranie umów na pracę sezonową w kraju pochodzenia jako sposób rekrutacji polskich pracownic w latach 2002-2007
Rola kobiet w sezonowym zbiorze truskawek
Zamiast podsumowania

JOANNA NAPIERAŁA
Niewidzialne pracownice? - przypadek migrantek z Polski na rynku pracy w Oslo
Wprowadzenie
Zarys historii migracji pracowniczych z Polski do Norwegii
Metodologia badania
Struktura badanej grupy
Charakterystyka pracy Polek w Norwegii
Sposoby poszukiwania pracy
Legalność zatrudnienia
Jak wynagradzane są Polki w Norwegii?
Mobilność pomiędzy sektorami
Podsumowanie

MARTA KINDLER, MONIKA SZULECKA
Integracja ekonomiczna migrantek na polskim rynku pracy - przyczynek do badań
Teorie integracji a płeć migrantów
Migrantki a integracja ekonomiczna w Polsce
Nieuregulowany pobyt a obecność na rynku pracy
Między wizą (w celu wykonywania pracy) a kartą pobytu
Migrantki z zezwoleniem na osiedlenie się lub obywatelstwem polskim
Podsumowanie

Bibliografia
Notki o autorkach