Bibliografia
Okładla dla

Metody badań jakościowych T.1 i T.2

Wydawnictwo Naukowe PWN,

Rok2010
Rodzaj dokumentupublikacja przeglądowa
ISBN978-83-01-15877-4


Obszar Nauka
Hasło słownikowe Perspektywa równościowa

Zbiór metodologicznych tekstów to przełomowy manifest nowej drogi metodologii badań jakościowych - badań zaangażowanych społecznie, walczących z dyskryminacją i nierównością, eksperymentujących z nowymi formami, takimi jak performans czy autoetnografia, stawiających pytania o kwestie trafności, rzetelności, naukowej obiektywności. To teksty wrażliwe na płeć, kolor skóry, pochodzenie etniczne, które obok całościowego wprowadzenia do podejmowanej tematyki, odpowiadają na pytanie, w jaki sposób badacze mogą zaangażować się w działanie na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Na oba tomy składa się ponad 40 rozdziałów napisanych przez czołowych światowych specjalistów w dziedzinie metodologii badań jakościowych.

SPIS TREŚCI

TOM 1
Przedmowa do wydania polskiego (Krzysztof Podemski)
Przedmowa, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln

Rozdział 1. Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych
Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln

CZĘŚĆ 1. Obszar badań
Rozdział 2. Reforma nauk społecznych i uniwersytetów przez badania interwencyjne
Davydd J. Greenwood, Morten Levin

Rozdział 3. Badania kompozycyjne w dwóch częściach. Teoria krytyczna i analiza społecznej niesprawiedliwości
MichelleFine, Lois Weis

Rozdział 4. Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności.
Linda Tuhiwai Smith

Rozdział 5. Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych
Russell Bishop

Rozdział 6. Etyka i polityka w badaniach jakościowych
Clifford G. christians

Rozdział 7. Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. wyzwania dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego
Yvonna S. Lincoln

CZĘŚĆ 2. Rywalizujące paradygmaty i perspektywy
Rozdział 8. Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności
Egon G. Guba, Yvonna S. Lincoln

Rozdział 9. Etnografia krytyczna. Polityka współpracy
Douglas Foley, Angela Valenzuela

Rozdział 10. Feministyczne badania jakościowe u progu millenium. Zarys i wyzwania
Virginia Olesen

Rozdział 11. Krytyczna teoria rasy i jej znaczenie etyczne
Gloria Ladson-Bilings, Jamel Donnor

Rozdział 12. Teoria krytyczna i badania jakościowe. Rewizja
Joe L. Kincheloe, Peter McLaren

Rozdział 13. Metodologie dla studiów kulturowych. Podejście integrujące
Paula Saukko

Rozdział 14. krytyczny humanizm i teoria queer. Nieuniknione napięcia
Ken Plummer

CZĘŚĆ 3. Strategie badawcze
Rozdział 15. Praktyka i polityka w badaniach jakościowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Julianne Cheek

Rozdział 16. Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury
Bryant Keith Alexander

Rozdział 17. Jakościowe studium przypadku
Robert E. Stake

Rozdział 18. Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej
Barbara Tedlock

Rozdział 19. Praktyki interpretacyjne a działania społeczne
James A. Holstein, Jaber F. Gubrium

Rozdział 20. Teoria ugruntowana w XXI wieku. Zastosowanie w rozwijaniu badań nad sprawiedliwością społeczną
Kathy Charmaz

Rozdział 21. Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości
D. Soyini Madison

Rozdział 22. Narracja świadka, podrzędność i autorytet narracyjny
John Beverley

Rozdział 23. Uczestniczące badania interwencyjne. Działania komunikacyjne i sfera publiczna
Stephen Kemmis, Robin McTaggart

Rozdział 24. Badania kliniczne
William L. Miller, Benjamin F. Crabtree

TOM. 2

CZĘŚĆ 4. Metody zbierania i analizowania materiałów empirycznych
Rozdział 25. Wywiad narracyjny. wielość perspektyw, podejść, głosów
Susan E. Chase

Rozdział 26. Badania posługujące się sztuką. Rewolucyjna pedagogika oparta na performansie
Susan Finley

Rozdział 27. Wywiad. Od neutralności do politycznego zaangażowania
Andrea Fontana, James H. Frey

Rozdział 28. Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika i rozwój problematyki społecznej
Michale V. Angrosino

Rozdział 29. Co nowego widać
Douglas Harper

Rozdział 30. Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste
Stacy Holman Jones

Rozdział 31. Metoda, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online
Annette N. Markham

Rozdział 32. Perspektywy analityczne
Paul Atkinson, Sara Delamont

Rozdział 33. Metodologia Foucaulta. Archeologia i genealogia
James Joseph Scheurich, Kathryn Bell McKenzie

Rozdział 34. Analiza rozmów i tekstów
Anssi Perakyla

Rozdział 35. Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań
George Kamberelis, Greg Dimitriadis

CZĘŚĆ 5. Sztuka i praktyka interpretacji, ewaluacji i reprezentacji
Rozdział 36. Relatywizm, kryteria i polityka
John K. Smith, Phil Hodkinson

Rozdział 37. Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji
Norman K. Denzin

Rozdział 38. Pisanie jako metoda badawcza
Laurel Richardson, Elizabeth Adams St. Pierre

Rozdział 39. Poetyka dla planety. Rozprawa o niektórych problemach związanych z miejscem
Ivan Brady

Rozdział 40. Poezje kulturowe. O produktywności przedmiotów
Kathleen Stewart

Rozdział 41. "Aria w wojenny czas". Poezja śledcza i polityka świadectwa
Stephen J. Hartnett, Jeremy D. Engels

Rozdział 42. Ewaluacja jakościowa i zmiana polityki społecznej
Ernest R. House

CZĘŚĆ 6. Przyszłość badań jakościowych
Rozdział 43. Refleksja końcowa. O pisaniu, o pisaniu socjologii
Zygmunt Bauman

Rozdział 44. Przeformułowanie etnografii. Wyzwanie dla antropologii współczesności
Douglas R. Holmes, George R. Marcus

EPILOG. Ósma i dziewiąta faza. Badania jakościowe (w) przełomowej przyszłości
Yvonna S. Lincoln, Norman K. Denzin