Bibliografia
Okładla dla

Marne szanse na awanse?

Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce

Fundacja Katarzyny Kozyry,

Rok2015
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
ISBN978-83-944097-0-8
Link do raportu

Obszar Nauka
Przesłanki Płeć
 Punktem wyjścia naszego badania były widoczne dysproporcje między liczbą studentek a liczbą kobiet zatrudnionych na uczelniach plastycznych w Polsce. Po przystąpieniu do pracy szybko okazało się, że problem nie dotyczy tylko wieloletnich pracowników akademickich – pojawia się na bardzo wczesnym etapie edukacji artystycznej i może mieć więcej niż jedno źródło. W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, osoby z wieloletnim doświadczeniem i początkujący, czynni artyści i pedagodzy oraz przedstawiciele różnych miast i kierunków. W prezentowanym raporcie z badania na temat obecności kobiet na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce staramy się wyszczególnić nierówności, które znalazły potwierdzenie w wynikach naszego badania, wskazać, co może być przyczyną tych dysproporcji i przede wszystkim zaprosić do dyskusji jednoczącej różne środowiska, aby spróbowały wspólnie odpowiedzieć na najważniejsze postawione przez nas pytania.
(z Przedmowy)
 
SPIS TREŚCI
Przedmowa
 
ROZDZIAŁ I: Dlaczego warto zająć się tym problemem?
 • Perspektywa historyczna
 • Specyfika uczelni i regionów
 • Kobiety na szycie hierarchii
 • Pedagogika uczelni plastycznych
 
ROZDZIAŁ II: Co mówią badania? Przegląd literatury
 • Kobieta: obiekt erotyczny – tak, podmiot kreatywny – nie
 • Kapitał społeczny: kogo i jak dobrze znasz?
 • Natura i rodzina
 • Wzorce osobowe
 • Samoocena a aspiracje
 • Pytania badawcze i hipotezy
 
ROZDZIAŁ III: Jak powstało badanie?
 
ROZDZIAŁ IV: Co wynika z badania?
1. Aspiracje, priorytety i strategie | Hipotezy
 • Kobiety uważają, że praca na uczelni jest dla nich mniej atrakcyjna niż dla mężczyzn
 • Priorytety zawodowe mężczyzn bardziej odpowiadają temu, co zdaniem studentów zapewnia praca na ASP
 • Dla kobiet ważniejsza jest rodzina niż praca zawodowa
 • Mężczyźni są częściej zatrudniani, bo mają lepsze wyniki w nauce
 • Mężczyźni wierzą w skuteczność innych strategii niż kobiety
 
2. Czynniki psychologiczne | Hipotezy
 • Kobiety mniej wierzą w swoje umiejętności niż mężczyźni
 • Kobiety mają gorsze doświadczenia i odczucia w trakcie studiów
 • Kobiety mają mniej wzorców osobowych

3. Relacje studentek i studentów z kadrą akademicką | Hipotezy
 • Mężczyźni częściej niż kobiety otrzymują pozytywne bodźce
 • Kobiety bardziej niż mężczyźni są narażone na negatywne bodźce
 • Siła pozytywnych i negatywnych bodźców jest spotęgowana specyfiką uczelni plastycznych
Relacja z promotorem a rynek sztuki i instytucje kultury
Maskulinizacja gremiów decyzyjnych na uczelniach plastycznych
Problematyczne konsekwencje bliskich relacji: poziom instytucjonalny
 
ROZDZIAŁ V: Podsumowanie – Marne szanse na awanse?
PS – Profesorowie, Studenci
 
Bibliografia
Aneks
 
Załącznik 1: Z czego – zdaniem osób uczących się i pracujących na uczelniach plastycznych – wynika dysproporcja płci zatrudnionych na stanowiskach profesorskich? [cytaty]
 
Załącznik 2: Szczegółowa metodologia badania
 
Załącznik 3:
A. Lista ośrodków kształcenia na poziomie wyższym na kierunkach artystycznych w Polsce
B. Kierunki artystyczne wg klasyfikacji ISCED’97
 
Załącznik 4:
A. Regresja logistyczna: Pomoc w zostaniu asystentem
B. Dane statystyczne dotyczące szkolnictwa wyższego, w tym artystycznego i plastycznego, w Polsce
Załącznik 5: Recenzje
Załącznik 6: Odpowiedzi z uczelni
Biogramy