Bibliografia
Okładla dla

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce - na podstawie monitoringu prasy w roku 2008 i w pierwszym półroczu roku 2009

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Amudena Rutkowska , Andrzej Smosarski
Rok2009
Okres2008-2009
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Tworząc projekt „Prawo przeciw nienawiści”, mieliśmy przede wszystkim na celu zebranie informacji o negatywnych zdarzeniach i zjawiskach wynikających z nietolerancji rasowej i narodowościowej oraz sprawdzenie, w jaki sposób na takie sytuacje reaguje policja i wymiar sprawiedliwości. Prowadzona równolegle rejestracja zdarzeń pozytywnych, o optymistycznej wymowie, miała głównie pozwolić na porównanie ich liczby z liczbą przypadków agresji oraz na znalezienie dla tych ostatnich szerszego kontekstu zachowań społecznych. Nie chcieliśmy prezentować polskiej rzeczywistości, wskazując wyłącznie na przejawy nienawiści wobec inności i ograniczając się do ukazywania ciemnej strony tego zagadnienia. Niemniej jednak prezentacja przykładów dobrych praktyk miała tu stanowić jedynie tło. Nie przewidywaliśmy, że będziemy mieli powód do ich obszerniejszej prezentacji.
Z czasem zmieniliśmy zdanie. Obraz, który uzyskaliśmy w wyniku monitoringu prasowego, był zbyt frapujący, żeby przejść nad nim do porządku i zrezygnować z krótkiej choćby prezentacji działań pozytywnych. Zarówno liczba, jak i różnorodność podejmowanych inicjatyw były dla nas zaskoczeniem. Na co dzień tego rodzaju przypadki są zasłonięte i zdominowane przez bardziej spektakularne zdarzenia negatywne. Tymczasem obraz Polski, który się wyłonił z naszych studiów, do tego stopnia odstawał od potocznych wyobrażeń, że warto było bardziej szczegółowo pokazać to, czego, przerzucając strony gazet, często nie dostrzegamy.
(fragment)