Bibliografia
Okładla dla

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce. Na podstawie monitoringu prasy w okresie 2011 - 2012.

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Magda Utracka , Magdalena Skibińska , Natalia Wiszniewska
Rok2013
Okres2011-2012
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Niniejszy zeszyt stanowi uzupełnienie zeszytu pt. „Nietolerancja w Polsce”. Prowadzony przez nas regularny monitoring prasy dostarczył również wielu pozytywnych informacji dotyczących lokalnych inicjatyw na rzecz tolerancji. Inicjatywy te staraliśmy się wspierać umieszczając informacje o nich na naszej stronie internetowej, jak również kierując listy z wyrazami podziwu i uznania dla podejmowanych działań. Z przeprowadzonego monitoringu prasy wynika, że inicjatorami pozytywnych działań na rzec tolerancji i równości są organizacje pozarządowe, ale także urzędnicy państwowi oraz coraz częściej, co stwierdzamy z zadowoleniem, nauczyciele, młodzież i społecznicy.
W niniejszym zeszycie zamieściliśmy także teksty i wystąpienia poruszające tematy, z którymi utożsamia się Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.
(Wstęp)