Bibliografia
Okładla dla

Lokalne inicjatywy na rzecz tolerancji w Polsce na podstawie monitoringu prasy w okresie maj 2010 - luty 2011

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii OTWARTA RZECZPOSPOLITA

Autor/-ka Adam Kwiecień , Przemysław Wiszniewski
Rok2011
Okres2010-2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniamonitoring
Link do raportu

Niniejszy zeszyt stanowi uzupełnienie zeszytu nr 1 pt. „Nietolerancja w Polsce”. Prowadzony przez nas monitoring prasy i wydarzeń dostarcza bowiem również, co stwierdzamy z zadowoleniem, informacji o wielu lokalnie podejmowanych inicjatywach na rzecz tolerancji i przeciwdziałania aktom nietolerancji. Te inicjatywy staramy się wspierać, kierując do ich autorów listy. Wyrażamy w nich uznanie dla podejmowanych działań i podkreślamy ogromne znaczenie społeczne, edukacyjne i wychowawcze upowszechniania idei różnorodności kulturowej i dialogu z mniejszościami narodowymi oraz tolerancji dla wszelkich inności - kulturowych, rasowych, religijnych, seksualnych. Adresaci listów to różnego szczebla urzędnicy władz lokalnych, ale też bardzo często nauczyciele i społecznicy. Wszystkie te działania opisujemy także na naszej stronie internetowej www.otwarta.org. W zeszycie tym odnotowujemy również teksty i wystąpienia poruszające tematy i realizujące idee oraz cele, z którymi utożsamia się Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”.
(Wstęp)

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Maj 2010
Czerwiec 2010
Lipiec 2010
Sierpień 2010
Wrzesień 2010
Październik 2010
Listopad 2010
Grudzień 2010
Styczeń 2011
Luty 2011