Bibliografia
Okładla dla

LEKCJA RÓWNOŚCI postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole

Kampania Przeciw Homofobii

Autor/-ka praca zbiorowa
Rok2012
Okres09.2011-11.2011
Zasięgogólnopolski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaanaliza problemowa
Zmienne metryczkowe miejsce zamieszkania
ISBN978-83-930480-1-4
Link do raportu

Obszar Edukacja

Publikacja szczegółowo przedstawia wyniki dwóch badań nad tematyką orientacji seksualnej i homofobii w szkole, przeprowadzonych z udziałem kadry nauczycielskiej oraz młodzieży - w sumie 796 osób. Raporty z badań wskazują, że w polskich szkołach zagadnienia związane z orientacją seksualną są nieobecne lub podejmowane w sposób niekompetentny i nieadekwatny do potrzeb młodzieży. Pomiędzy kadrą nauczycielską a nieheteroseksualnymi uczniami i uczennicami wciąż nie ma porozumienia i zaufania pozwalającego szkole stać się miejscem bezpiecznym i akceptującym. Badania empiryczne opatrzone zostały komentarzami ekspertów i ekspertek z różnych dziedzin, przedstawiających swoje wizje szkoły oraz interpretacje zjawisk ujawnionych w raportach.
Jan Świerszcz


SPIS TREŚCI
Wstęp

Część pierwsza:
Postawy i potrzeby kadry szkolnej wobec tematyki homofobii i homoseksualności.
Analiza danych z badania ankietowego i wywiadów.
Jan Świerszcz

Informacje o badaniu
Analiza ilościowa
Analiza jakościowa
Podsumowanie

Postawy i potrzeby młodzieży wobec tematyki homofobii i homoseksualności. Analiza danych z badania ankietowego.
Jan Świerszcz, Hanna Cieślik, Ewelina Niedzielska

Informacje o badaniu – J. Świerszcz
Analiza ilościowa – J. Świerszcz, H. Cieślik, E. Niedzielska
Analiza jakościowa – H. Cieślik, E. Niedzielska
Tematyka homoseksualności i homofobii w szkole
Czy należy mówić w szkole o homoseksualności?
Sytuacja homoseksualnych uczniów i uczennic w szkole
Sposoby radzenia sobie z homofobią
Bariery w radzeniu sobie z homofobiczną przemocą
Rekomendacje i oczekiwania badanych osób
Podsumowanie


Część druga:
Z „prawdziwego” chłopca, „prawdziwy” mężczyzna?
Czyli o homofobicznej przemocy wobec chłopców w polskiej szkole
Daniel Bąk

Czy lesbijki mają lepiej?
Hanna Lipowska Teutsch

Wielka nieobecna – transpłciowość w szkole i systemie edukacji
Agata Chaber

Szkoła instytucja, szkoła wspólnota
Sebastian Matuszewski

Co raporty mówią o polskiej szkole
Marzanna Pogorzelska

Edukacja antyhomofobiczna w szkole?
Nieobecność nieusprawiedliwiona
Małgorzata Jonczy-Adamska

Rekomendacje Kampanii Przeciw Homofobii

Rekomendacje Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Informacja o autorach i autorkach