Bibliografia
Okładla dla

Kwoty dotyczące płci w systemach wyborczych w Europie - Raport Parlamentu Europejskiego

Dyrekcja C ds. Praw Obywatelskich...., Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej UE,

Rok2008
Zasięgeuropejski
Rodzaj dokumenturaport
Rodzaj danychilościowe i jakościowe
Rodzaj badaniaewaluacyjne
ISBN978-83-61340-56-0


Przesłanki Płeć

Pomimo swej kontrowersyjności systemy kwotowe dotyczące płci na listach wyborczych są dziś stosowane w niemal połowie państw na świecie. Jeszcze do niedawna Europa nie przodowała w tych nowych rozwiązaniach. Jak wynika jednak z niniejszego raportu, pięć państw Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wprowadziło mocą ustawy kwoty dotyczące płci (niedawno uczyniły to Hiszpania, Portugalia i Słowenia), natomiast w połowie państw UE/ EOG niektóre partie polityczne przyjęły regulacje dotyczące dobrowolnego stosowania kwot na ich listach wyborczych. Niniejszy raport przedstawia szerokie spektrum systemów kwotowych w Europie, wyszczególniając jednocześnie różne typy kwot. Przedmiotem szczegółowej analizy są argumenty za i przeciwko kwotom, a także funkcjonowanie i rezultaty wprowadzenia systemów kwotowych dotyczących płci. Pogłębione studia przypadków przeprowadzono w ośmiu krajach: w czterech, w których kwoty wprowadzono do ustawodawstwa krajowego (są to Belgia, Francja, Słowenia i Hiszpania), oraz w czterech, w których funkcjonują dobrowolne kwoty dotyczące płci (są to Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania). Ankieta, która została rozesłana do wszystkich partii politycznych w państwach UE/ EOG, wyjaśnia różnice w nastawieniu do kwot, charakterystyczne dla partii wypełniających kwestionariusz (badanie PARQUOTA). Raport pokazuje, że w niektórych przypadkach kwoty dotyczące płci doprowadziły do niezwykle szybkiego zwiększenia się reprezentacji kobiet, w innych jednakże przyniosły rozczarowanie. Główny wniosek stąd płynący brzmi następująco: warunkiem skuteczności systemu kwotowego jest jego kompatybilność z systemem wyborczym, natomiast regulacje dotyczące kwot – na przykład 30 lub 40 proc. kobiet na listach wyborczych – muszą być uzupełnione o przepisy dotyczące kolejności umieszczania kandydatek i kandydatów na listach wyborczych, a w przypadku kwot ustawowych – skutecznych sankcji prawnych.
(fragment Streszczenia)


SPIS TREŚCI
Streszczenie

Część A: Sporządzenie mapy oraz analiza porównawcza państw/partii

1. Sporządzenie mapy systemów kwotowych dotyczących płci w systemach wyborczych: typologia i częstotliwość występowania
Wprowadzenie
1.1. Zalecenia międzynarodowe
1.2. Reforma konstytucyjna i odrzucenie
1.3. Sporządzenie mapy systemów kwotowych dotyczących płci
1.4. Typologia kwot dotyczących płci
1.5. System wyborczy a model kwotowy
1.6. Partie polityczne jako selekcjonerzy

2. Kwoty – przedmiot gorących sporów
2.1. Argumenty za i przeciwko kwotom
2.2. Szybka ścieżka a ścieżka stopniowa
2.3. Dyskurs dotyczący kwot w ośmiu studiach przypadków
2.4. Poglądy partii politycznych w sprawie kwot

3. Wprowadzanie systemów kwotowych dotyczących płci
3.1. Wpływ systemu wyborczego
3.2. Najlepsze rozwiązanie: kwoty wprowadzane dobrowolnie czy mocą ustawy?
3.3. Zmiany skokowe a stopniowe
3.4. Znaczenie zasad dotyczących miejsc na listach wyborczych
3.5. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów
3.6. Kwoty i skuteczność polityczek
3.7. Zalecenia

Bibliografia
Nota o autorkach